Thương hiệu thời trang Locust

Dự án thiết kế thương hiệu thời trang Jeans Locust bao gồm thiết kế logo và các ấn phẩm nhận diện thương hiệu, design by FreshBrand. Nguồn: http://www.freshbrand.vn/du-an-thiet-ke-thuong-hieu-thoi-trang-jeans-locust.html Advertisements