Tag Archive: thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Làm thế nào để có mã số mã vạch trên sản phẩm? Đầu tiên các doanh nghiệp phải gia nhập EAN Việt Nam. EAN Việt Nam sẽ cấp mã M cho doanh nghiệp và hướng… Continue reading

Các mẫu hồ sơ hướng dẫn Mã số mã vạch

Quý khách hàng khi muốn đăng ký mã số mã vạch (MSMV) cần có những giấy tờ sau: 1. Bản đăng ký sử dụng Mã số mã vạch:  2. Hướng dẫn cấp mã… Continue reading