Tag Archive: sử dụng mã số mã vạch

Sử dụng mã số mã vạch sản phẩm hàng hóa

Doanh nghiệp sau khi  đăng ky mã số mã vạch được cấp, tự quy định mã số phân định vật phẩm, số phân định tổ chức, địa điểm và lập các loại MSMV quy định… Continue reading

Cấu tạo và các loại mã số mã vạch

Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý kho người ta thường in trên hàng hoá một loại mã hiệu đặc biệt gọi là… Continue reading