Thiết kế logo âm nhạc Nam Việt Media

Thiết kế logo âm nhạc Nam Việt có một kết nối cảm xúc cho tất cả mọi người và mang rất nhiều ý nghĩa lâu dài như một ý niệm âm nhạc là vĩnh cửu.