Các mẫu hồ sơ hướng dẫn Mã số mã vạch

Quý khách hàng khi muốn đăng ký mã số mã vạch (MSMV) cần có những giấy tờ sau: 1. Bản đăng ký sử dụng Mã số mã vạch:  2. Hướng dẫn cấp mã… Continue reading