Tag Archive: mã số mã vạch

Chi phí đăng ký mã số mã vạch

Chi phí đăng ký mã số mã vạch Theo Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2002/TT-BTC… Continue reading

Hướng dẫn hồ sơ đang ký mã số mã vạch

Hướng dẫn hồ sơ đang ký mã số mã vạch 1. Trong bản đăng kí sử dụng mã số mã vạch: – Mục Tên doanh nghiệp: ghi đúng theo Giấy chứng nhận đăng… Continue reading