Thiết kế logo ngân hàng Phương Nam Southern Bank

Mô tả logo Logo ngân hàng phương nam Southern Bank gồm có 02 phần: BIỂU TƯỢNG và CHỮ. Phần biểu tượng nằm ở vị trí bên trái gồm hai khối hình lồng ghép màu… Continue reading