Tag Archive: làm mã số mã vạch

Hướng dẫn đăng ký Mã số mã vạch sản phẩm

Mã số mã vạch giúp phân biệt chính xác các loại hàng hoá tránh nhầm lẫn khi tính giá, phục vụ khách hàng. Mã số mã vạch của hàng hoá bao gồm hai phần:… Continue reading

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Làm thế nào để có mã số mã vạch trên sản phẩm? Đầu tiên các doanh nghiệp phải gia nhập EAN Việt Nam. EAN Việt Nam sẽ cấp mã M cho doanh nghiệp và hướng… Continue reading

Sử dụng mã số mã vạch sản phẩm hàng hóa

Doanh nghiệp sau khi  đăng ky mã số mã vạch được cấp, tự quy định mã số phân định vật phẩm, số phân định tổ chức, địa điểm và lập các loại MSMV quy định… Continue reading

Cấu tạo và các loại mã số mã vạch

Để tạo thuận lợi và nâng cao năng suất, hiệu quả trong bán hàng và quản lý kho người ta thường in trên hàng hoá một loại mã hiệu đặc biệt gọi là… Continue reading

Mã số mã vạch là gì?

Mã số mã vạch là gì? là một trong các công nghệ nhận dạng và thu thập dữ liệu tự động các đối tượng là sản phẩm, dịch vụ, tổ chức hoặc địa điểm…… Continue reading

Chi phí đăng ký mã số mã vạch

Chi phí đăng ký mã số mã vạch Theo Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2002/TT-BTC… Continue reading

Hướng dẫn hồ sơ đang ký mã số mã vạch

Hướng dẫn hồ sơ đang ký mã số mã vạch 1. Trong bản đăng kí sử dụng mã số mã vạch: – Mục Tên doanh nghiệp: ghi đúng theo Giấy chứng nhận đăng… Continue reading

Các mẫu hồ sơ hướng dẫn Mã số mã vạch

Quý khách hàng khi muốn đăng ký mã số mã vạch (MSMV) cần có những giấy tờ sau: 1. Bản đăng ký sử dụng Mã số mã vạch:  2. Hướng dẫn cấp mã… Continue reading

Tư vấn đăng ký mã số mã vạch

Đăng ký mã số mã vạch ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc đưa hàng hóa của nhà sản xuất tới người tiêu dùng. Do vậy doanh nghiệp cần phải đăng ký… Continue reading