Tag Archive: hướng dẫn đăng ký mã số mã vạch

Hướng dẫn đăng ký Mã số mã vạch sản phẩm

Mã số mã vạch giúp phân biệt chính xác các loại hàng hoá tránh nhầm lẫn khi tính giá, phục vụ khách hàng. Mã số mã vạch của hàng hoá bao gồm hai phần:… Continue reading

Thủ tục đăng ký mã số mã vạch

Làm thế nào để có mã số mã vạch trên sản phẩm? Đầu tiên các doanh nghiệp phải gia nhập EAN Việt Nam. EAN Việt Nam sẽ cấp mã M cho doanh nghiệp và hướng… Continue reading

Chi phí đăng ký mã số mã vạch

Chi phí đăng ký mã số mã vạch Theo Thông tư số 36/2007/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 88/2002/TT-BTC… Continue reading

Hướng dẫn hồ sơ đang ký mã số mã vạch

Hướng dẫn hồ sơ đang ký mã số mã vạch 1. Trong bản đăng kí sử dụng mã số mã vạch: – Mục Tên doanh nghiệp: ghi đúng theo Giấy chứng nhận đăng… Continue reading

Các mẫu hồ sơ hướng dẫn Mã số mã vạch

Quý khách hàng khi muốn đăng ký mã số mã vạch (MSMV) cần có những giấy tờ sau: 1. Bản đăng ký sử dụng Mã số mã vạch:  2. Hướng dẫn cấp mã… Continue reading