Tag Archive: dinh gia thuong hieu

Tư vấn định giá thương hiệu

Định giá thương hiệu là nhằm mục đích giúp các doanh nghiệp xác định giá trị thị trường của thương hiệu để phục vụ cho các hoạt động quan trọng khác của doanh… Continue reading

Mô hình định giá thương hiệu

Việc định giá thương hiệu, để thương hiệu trở thành tài sản của doanh nghiệp, vẫn đang chờ một cơ sở pháp lý. Phần lớn các mô hình định giá thương hiệu có thể… Continue reading

Định giá thương hiệu là gì? Cách định giá thương hiệu

Công tác định giá thương hiệu là một trong những công cụ quản lý thương hiệu hiệu quả nhất, góp phần không nhỏ trong việc tạo vị thế cho thương hiệu trên thương… Continue reading

Phương pháp định giá thương hiệu cho doanh nghiệp

Thương hiệu thực sự là một tài sản của doanh nghiệp, thế nhưng giá trị của tài sản vô hình này lại là một ẩn số khó tìm. Phương pháp định giá thương… Continue reading

Các tiêu chí đánh giá thương hiệu

Theo lý thuyết mới về giá trị thương hiệu, Paul Temporal đưa ra 12 tiêu chí đánh giá thương hiệu mà tất cả thương hiệu mạnh hàng đầu của thế giới đều thoả… Continue reading

Định giá thương hiệu trong mua bán và sát nhập công ty

Định giá thương hiệu trong mua bán và sát nhập công ty là một quá trình phức tạp và dễ nảy sinh những bất đồng. Mỗi thương hiệu có những nhóm cộng đồng,… Continue reading