Tag Archive: cuoc thi thiet ke do hoa

Cuộc thi thiết kế thời trang Audi Star Creation 2013

  Cuộc thi thiết kế thời trang Audi Star Creation 2013 là cuộc thi thiết kế thời trang uy tín, đề cao tính ứng dụng và tính thị trường của các sản phẩm… Continue reading

Cuộc thi thiết kế HonDa tổ chức

Cuộc thi thiết kế đồ họa và hướng dẫn phần dự thi thiết kế đồ họa do hon da tổ chức thích hợp cho những bạn yêu thích thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang.