Giới thiệu

Mỗi ngày, thế giới xung quanh chuyển động nhanh hơn bạn nghĩ. Điều đó làm cho khách hàng của bạn đón nhận với tất cả các hiểu biết mới cùng mong muốn mới.

Tại LogoCore, chúng tôi di chuyển trước thế giới của chúng tôi.

Sáng kiến mới, ý tưởng mới giúp khơi dậy sức sống thương hiệu của bạn ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Cầu nối giữa LogoCore và bạn đó là niềm tin cho hôm nay và tương lai.
LogoCore chắc chắn sẽ giúp cho hình ảnh thương hiệu của bạn phát triển bền vững, dễ gần gủi và an toàn ở mọi thời điểm. Giúp bạn định hướng để bảo vệ hình ảnh thương hiệu của bạn cho nhiều thế hệ tới.

Mỗi ngày cũng mang đến những thách thức lớn hơn. Và như vậy LogoCore nhìn về tương lai để tìm những cách thức mới tốt hơn để làm việc.

Với kiến thức mới nhất của ngày hôm nay về người tiêu dùng, về thị trường và các xu hướng, LogoCore có thể cung cấp các dịch vụ, các giải pháp cùng các sản phẩm sáng tạo cho ngày mai.

Bởi vì LogoCore tin rằng trong một thế giới tốt đẹp hơn, ở đó LogoCore với vai trò là người hướng dẫn mà bạn lựa chọn, bởi vì sự đổi mới là mang yếu tố quyết định đến tương lai của FreshBrand.

Điều này sẽ mang lại những khám phá và đổi mới để thay đổi cách hiểu chưa thật sự đúng về thương hiệu trong tâm trí của khách hàng.

Bằng quy trình sáng tạo hướng đến các tiêu chuẩn thế giới, ngày hôm nay LogoCore là một đội ngũ trẻ và trong tương lai LogoCore đang phấn đấu dẫn đầu so với các công ty khác tại Việt Nam vì LogoCore luôn biết đổi mới và cải tiến.

Nghiên cứu thương hiệu, chiến lược tái định vị thương hiệu, truyền thông thương hiệu… làm cho thương hiệu của bạn thêm nguôn sinh khí mới để tiếp tục phát triển.

Tiếp tục nâng cao hình ảnh thương hiệu của bạn thông qua sự trợ giúp của LogoCore, đòi hỏi một sự đầu tư liên tục trong xây dựng, quảng bá, quản lý thương hiệu, với kiến thức mới và phát triển sản phẩm mới.

Điều gì sẽ có được các cơ hội của thị trường cũng như khách hàng của tương lai? Đó là:

niềm đam mê cho tương lai mới

niềm đam mê cho sự tìm tòi cái mới

niềm đam mê đối với thách thức mới

niềm đam mê để xây dựng thương hiệu quốc gia và quốc tế.

Tất cả niềm đam mê đó là cho một giá trị “Tươi mới” Bằng cách hỗ trợ cộng đồng khách hàng của LogoCore để đóng góp cho một tương lai tươi sáng hơn cho tất cả. Bởi vì sự lạc quan của LogoCore là vô biên “Nghĩ lớn, thành công lớn.”

LogoCore đã và luôn đi cùng bạn để tạo nền tảng thương hiệu bằng cách làm mới lại để khơi dậy sức sống cho thương hiệu thêm hiệu quả. Ở LogoCore, phấn đấu luôn được sự ủng hộ mạnh mẽ của bạn và đó cũng là di sản nghệ thuật mà LogoCore luôn tự hào và giữ gìn. Giúp hình ảnh thương hiệu của bạn được phát triển mở rộng cho LogoCore hạnh phúc lớn nhất.