Category Archive: Cuộc thi thiết kế

Cuộc thi thiết kế thời trang Audi Star Creation 2013

  Cuộc thi thiết kế thời trang Audi Star Creation 2013 là cuộc thi thiết kế thời trang uy tín, đề cao tính ứng dụng và tính thị trường của các sản phẩm… Continue reading

Cuộc thi thiết kế Design for product Lifetime

[ cuoc thi thiet ke | Cuộc thi thiết kế Design for product Lifetime ] cuộc thi thiết kế nhằm sản phẩm thông minh thân thiện với môi trường, bền vững với thời gian. Cuộc thi thiết kế Design for product Lifetime được tổ chức bởi Core77, Autodesk và iFixit, cuộc thi thiết kế thách thức các nhà thiết kế tạo ra một sản phẩm thông minh thân thiện với môi trường, bền vững với thời gian.

Cuộc thi thiết kế HonDa tổ chức

Cuộc thi thiết kế đồ họa và hướng dẫn phần dự thi thiết kế đồ họa do hon da tổ chức thích hợp cho những bạn yêu thích thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang.