Thiết kế logo Kem – Ice Cream Logo

Phần lớn các doanh nghiệp mong muốn biểu tượng trong thiết kế logo Kem của mình sử dụng hình ảnh quen thuộc từ que kem hay tương tự. Nhưng nếu muốn tạo nên ấn tượng và khác… Continue reading