Ý nghĩa thiết kế logo ngân hàng Phương Đông – OCB

Thiết kế logo mới là thành quả được hoàn thiện dựa trên tiêu chí kế thừa những giá trị cốt lõi và tinh hoa của logo cũ, kết hợp chúng với các yếu tố sáng tạo hài hòa.