Daily Archive: March 15, 2013

Định vị thương hiệu như thế nào?

Định vị thương hiệu nghĩa là những gì xảy ra trong tâm trí khách hàng trong thị trường mục tiêu. Đó là các quan niệm của thị trường nói chung về một công… Continue reading

Tại sao phải tái định vị thương hiệu

Tái định vị  thương hiệu là yêu cầu cấp thiết nhằm thích ứng với sự cạnh tranh và những biến đổi mạnh mẽ về kinh tế, xã hội. Khi nào doanh nghiệp cần tái… Continue reading

Quá trình định vị thương hiệu.

Bước 1: Xác định mức độ định vị Một thương hiệu khi tiến hành định vị thị trườngcó thể xác định một hoặc nhiều mức độ định vị. Các mức độ định vị… Continue reading

Chiến lược định vị thương hiệu

Định vị thương hiệu là chiếm giữ “hình ảnh” trong tâm trí của khách hàng. Chiến lược định vị thuong hiệu phù hợp sẽ tạo ra giá trị và sự khác biệt được khắc… Continue reading

Định vị thương hiệu là gì?

Trong bối cảnh cạnh tranh phức tạp, hàng hóa ngày càng đa dạng, người tiêu dùng luôn trong tình trạng quá tải thông tin, rất khó nhận thấy sự khác biệt của các… Continue reading

Xu hướng định vị thương hiệu Việt năm 2013

Xu hướng định vị thương hiệu Việt nam 2013, sẽ thực sự là một năm thử thách với các nhà marketing trong việc xây dựng và triển khai các chiến lược marketing trước bối… Continue reading

Tái định vị thương hiệu

Tái định vị thương hiệu là công việc làm mới hình ảnh của thương hiệu, tạo một sức sống mới cho thương hiệu nhằm đáp ứng được sự thay đổi của thị trường… Continue reading