Thương hiệu thời trang Locust

Dự án thiết kế thương hiệu thời trang Jeans Locust bao gồm thiết kế logo và các ấn phẩm nhận diện thương hiệu, design by FreshBrand.

thiet ke thuong hieu thoi trang jeans locust 1
thiet ke thuong hieu thoi trang jeans locust 2
thiet ke thuong hieu thoi trang jeans locust 3
thiet ke thuong hieu thoi trang jeans locust 3a
thiet ke thuong hieu thoi trang jeans locust 3b
thiet ke thuong hieu thoi trang jeans locust 3c
thiet ke thuong hieu thoi trang jeans locust 3d
thiet ke thuong hieu thoi trang jeans locust 3e
thiet ke nhan dien thuong hieu thoi trang jeans locust 4
thiet ke nhan dien thuong hieu thoi trang jeans locust 5
thiet ke nhan dien thuong hieu thoi trang jeans locust 6
thiet ke nhan dien thuong hieu thoi trang jeans locust 7
thiet ke nhan dien thuong hieu thoi trang jeans locust 8
thiet ke nhan dien thuong hieu thoi trang jeans locust 9
thiet ke nhan dien thuong hieu thoi trang jeans locust 10
thiet ke nhan dien thuong hieu thoi trang jeans locust 11
thiet ke nhan dien thuong hieu thoi trang jeans locust 12
thiet ke nhan dien thuong hieu thoi trang jeans locust 13
tu van thuong hieu thoi trang jeans locust 14
tu van thuong hieu thoi trang jeans locust 15
tu van thuong hieu thoi trang jeans locust 16
tu van thuong hieu thoi trang jeans locust 17
tu van thuong hieu thoi trang jeans locust 18
tu van thuong hieu thoi trang jeans locust 19
tu van thuong hieu thoi trang jeans locust 20
tu van thuong hieu thoi trang jeans locust 21
tu van thuong hieu thoi trang jeans locust 22
thiet ke logo thoi trang jeans locust 23
thiet ke logo thoi trang jeans locust 24
thiet ke logo thoi trang jeans locust 25
thiet ke logo thoi trang jeans locust 26
thiet ke logo thoi trang jeans locust 27
thiet ke logo thoi trang jeans locust 29
thiet ke logo thoi trang jeans locust 31
thiet ke logo thoi trang jeans locust 32
thiet ke logo thoi trang jeans locust 33
xay dung thuong hieu thoi trang jeans locust 34
xay dung thuong hieu thoi trang jeans locust 35
xay dung thuong hieu thoi trang jeans locust 36
xay dung thuong hieu thoi trang jeans locust 37
xay dung thuong hieu thoi trang jeans locust 38
xay dung thuong hieu thoi trang jeans locust 39
xay dung thuong hieu thoi trang jeans locust 40

Nguồn: http://www.freshbrand.vn/du-an-thiet-ke-thuong-hieu-thoi-trang-jeans-locust.html