Cuộc thi thiết kế Design for product Lifetime

Cuộc thi thiết kế Design for product Lifetime được tổ chức bởi Core77, Autodesk và iFixit, cuộc thi thiết kế thách thức các nhà thiết kế tạo ra một sản phẩm thông minh thân thiện với môi trường, bền vững với thời gian. Deadline:10/10

cuoc thi thiet ke Design

Hàng năm, hàng triệu tấn thiết bị điện tử trên toàn thế giới bị vứt bỏ. Điều này tạo ra không những tạo ra các chất gây ô nhiễm độc hại trong không khí, mà còn dẫn đến việc mất mát nguyên liệu và năng lượng . Sản phẩm điện tử dùng một lần đang là sự đe dọa cho các hệ thống sinh thái: họ tạo ra một lượng lớn chất thải điện tử và yêu cầu một dòng của các nguyên liệu thô và năng lượng. Sửa chữa và tái chế bị cản trở bởi các quy định thiết kế: các loại pin, các bộ phận không thể thay thế, và các giao diện khó hiểu. Bằng cách chuyển đổi tương tác người dùng, kỳ vọng và hành vi, cuộc thi thiết kế với mục đích có thể thay đổi cuối cuộc đời và tác động môi trường của những điều họ thiết kế.

1. Đối tượng tham gia cuộc thi thiết kế

Cuộc thi thiết kế này mở cửa cho sinh viên 18 tuổi trở lên, từ bất cứ nơi nào trên thế giới, hiện đang sinh viên ở cấp cao đẳng hoặc đại học.

2. Bài dự thi

Đưa ra vấn đề, thực trạng về đồ điện tử và môi trường hiện nay. Có thể trình bày qua 1 trang giấy, đồ họa hoặc video 2-phút. Kể một câu chuyện, mô tả kinh nghiệm người dùng của bạn và vấn đề được giải quyết. Vấn đề môi trường đang tìm kiếm để giải quyết? Làm thế nào để thiết kế của bạn giải quyết điều đó không?

Thể hiện thiết kế của bạn với ít nhất 3 hình ảnh sản phẩm., render. Đây có thể được vẽ tay hoặc máy tính tạo ra, với phần mềm Autodesk hoặc phần mềm thiết kế khác. Mô tả chi tiết: 200-300 từ văn bản mô tả giải pháp, bao gồm cải thiện tác động môi trường .

Định dạng: Các bài nộp phải là tiếng Anh và định dạng PDF , hoặc thư mục được nén với các tài liệu PDF, file video nếu các tập tin có liên quan và CAD.

Truy cập link sau click here và làm theo hướng dẫn để đăng kí tham gia cuộc thi và gửi bài.

3. Tiêu chuẩn đánh giá (100 điểm)

Ý tưởng thiết kế (50 điểm)

Người sử dụng lợi ích hấp dẫn là giải pháp? (được đánh giá với kịch bản / video)
Lợi ích môi trường-Làm thế nào là có nhiều tiềm năng để cải thiện tác động môi trường của thiết kế (cụ thể là cuối cùng của cuộc sống)?

Thiết kế truyền thông (50 điểm)

Minh họa của bạn tốt như thế nào và / hoặc render giao tiếp khái niệm của bạn? Hấp dẫn là sự xuất hiện sản phẩm như thế nào? (Đánh giá với những hình ảnh và các tập tin thiết kế, nếu được nộp). Những bài nộp đã bao gồm sử dụng phần mềm Autodesk sẽ được thuận lợi hơn đánh giá trong phần này.

4. Giải thưởng cuộc thi thiết kê

• Giải nhất: $ 2.000 USD và sản phẩm Oak Gerstner Toolbox, Pro Tech Toolkit từ iFixit.com

• Giải nhì : $ 1.000 USD sản phẩm Oak Gerstner Toolbox, Pro Tech Toolkit từ iFixit.com

• Giải ba: $ 750 USD và giấy chứng nhận iFixit.com

Dịch từ core77.com

Nguồn cuoc thi thiet ke: http://www.freshbrand.vn/cuoc-thi-thiet-ke-design-for-product-lifetime.html