Cuộc thi thiết kế logo tỉnh Yên Bái

Hôm nay mình giới thiệu về cuộc thi thiết kế logo của tĩnh yên bái, mọi người yêu thích đồ họa và thương hiệu thì cùng tham gi nhé. Sau đây là chi tiết toàn bộ thể lệ cuộc thi thiết kế logo tĩnh yên bái.

Xu hướng tìm kiếm: cuoc thi thiet ke logo, thi thiet ke logo, cuoc thi logo, thiet ke logo

Căn cứ Quyết định 504/QĐ – UBND ngày 14 tháng 5 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi thiết kế logo của tỉnh Yên Bái. Ban Tổ chức thông báo thể lệ cuộc thi thiết kế logo của tỉnh Yên Bái như sau:

1.MỤC ĐÍCH CUỘC THI LOGO

Cuộc thi thiết kế logo nhằm lựa chọn mẫu thiết kế logo của tỉnh Yên Bái để sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; quảng bá hình ảnh của tỉnh Yên Bái với bạn bè trong nước và quốc tế. Góp phần khơi dậy lòng tự hào, nêu cao ý thức giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

2. NỘI DUNG, YÊU CẦU VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI LOGO

a. Nội dung, chủ đề:
– Thông qua hình tượng nghệ thuật, biểu trưng tỉnh Yên Bái phải thể hiện được một cách khái quát những giá trị tiêu biểu, truyền thống văn hóa của mảnh đất và con người Yên Bái trong công cuộc đấu tranh giải phóng và bảo vệ đất nước thông qua các di tích lịch sử – văn hóa; đồng thời phản ánh được những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời kỳ đổi mới.
Thiết kế logo tỉnh Yên Bái phải thể hiện được những nét đặc trưng riêng, gắn với lịch sử hình thành và phát triển của địa phương, được đông đảo công chúng dễ nhận biết và có khả năng ứng dụng cao.
b. Đối tượng dự thi:
– Các tác giả chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp trong và ngoài nước.
Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được giam gia.

3.TÁC PHẨM DỰ THI

1. Bố cục của biểu trưng tỉnh Yên Bái phải hài hòa, có tính mỹ thuật và khái quát cao, rõ nét, dễ hiểu, dễ nhận biết và thuận tiện trong việc sử dụng trên mọi chất liệu, trong các ứng dụng đảm bảo chất lượng nghệ thuật.

2. Tác phẩm dự thi dưới dạng đồ họa đúng sắc độ thực, được thể hiện trên giấy trắng, dày khổ A4 (21 cm x 29,7cm), thể hiện màu sắc tối đa không quá 04 màu (không kể màu trắng, trong đó có 01 màu chủ đạo). Phía dưới mẫu lớn, góc bên phải tác phẩm là mẫu thu nhỏ (đen trắng), có chiều rộng nhất 3cm.

3. Mặt trước của tác phẩm dự thi không được ký tên và không được sử dụng bất kỳ ký hiệu nào. Mặt sau góc phải, phía dưới ghi một mã gồm 05 ký tự (chữ hoặc số) do người dự thi tự chọn. Mỗi mẫu tác phẩm dự thi gửi kèm theo một bản thuyết minh ngắn gọn, xúc tích ( không quá 300 từ). Một phong bì nhỏ, bên trong có phiếu dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại và mã số (đã ghi sau tác phẩm dự thi); mặt ngoài phong bì chỉ ghi mã số tác phẩm dự thi. Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm đánh mã số riêng cho từng tác phẩm, bảo mật và chỉ mở phong bì sau khi chấm xong vòng sơ khảo để thông báo cho tác giả chỉnh sửa tác phẩm trước khi trưng cầu ý kiến nhân dân

4. Số tác phẩm dự thi không hạn chế, một tác giả hoặc nhóm tác giả có thể sáng tác nhiều mẫu dự thi, nhưng mỗi mẫu phải có mã số tự chọn riêng, bài thuyết minh ý tưởng riêng và cùng để trong phong bì lớn.

5. Tác giả dự thi phải chịu trách nhiệm về tác phẩm của mình, nếu phát hiện có vi phạm bản quyền tác giả sau khi đã công bố giải thưởng, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm đó, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm. Không được sử dụng thiết kế logo đã đoạt giải tại cuộc thi lần này vào bất kỳ ấn phẩm truyền thông hoặc cuộc thi nào khác có tính chất tương tự. Đối tượng dự thi tự chịu trách nhiệm thanh toán mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực hiện theo quy định của pháp luật.

6. Tác giả của tác phẩm dự thi được chọn làm logo của tỉnh Yên Bái sẽ được nhận tiền thưởng và giấy chứng nhận. Bản quyền tác phẩm được chọn thuộc về Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái toàn quyền quyết định về việc chọn logo nào được ứng dụng trong thực tế và có quyền đề nghị tác giả sửa đổi, bổ sung chi tiết cho phù hợp với đặc điểm của địa phương. Ban Tổ chức không trả lại hồ sơ tác phẩm của tác giả tham gia dự thi.

7. Ban Tổ chức cuộc thi chỉ nhận tác phẩm dự thi hợp lệ gồm:

– Mẫu thiết kế logo.
– Bản thuyết minh ý tưởng.
– Một phong bì nhỏ, bên trong có phiếu dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại và mã số tác phẩm dự thi.
Tất cả bỏ vào một phong bì lớn, bên ngoài ghi rõ “tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng(logo) tỉnh Yên Bái.”

8. Tác giả gửi tác phẩm dự thi đồng nghĩa với việc chấp hành thể lệ cuộc thi.

III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI.

1. Thời gian tổ chức cuộc thi

– Thời gian phát động cuộc thi: Từ ngày ra Thông báo đến hết ngày 1/8/2012.
– Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Chậm nhất là ngày 1/8/2012(đối với những tác phẩm gửi qua đường bưu điện, sẽ căn cứ dấu bưu điện để tính ngày nộp tác phẩm).
– Xét chọn chấm giải:
+ Vòng sơ khảo (từ ngày 2/8 đến ngày 15/8/2012): chọn 05 thiết kế logo đạt chất lượng nhất để xét vòng chung khảo.
Ban Tổ chức cuộc thi thông báo cho các tác giả có tác phẩm vào vòng chung khảo trong vòng 07 ngày(từ ngày 16/8/2012-24/8/2012).
+ Vòng chung khảo: Từ ngày 25/8/2012 đến ngày 30/8/2012, xét chọn 01 mẫu chính thức để trao giải nhất và 04 giải khuyến khích.
– Công bố kết quả và trao giải thưởng: Vào dịp kỷ niệm 67 năm quốc khánh 2/9 năm 2012.

2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi:

Phòng Nghiệp vụ Văn hoá – Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Yên Bái (Số 82, đường Thanh Niên, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại: 0293.863.732)

IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Vòng sơ khảo: Ban Giám khảo cuộc thi chọn 05 thiết kế logo để trưng cầu ý kiến nhân dân.
2. Vòng chung khảo: Sau khi trưng cầu ý kiến nhân dân, Ban Giám khảo Cuộc thi chấm, xét chọn để trao 01 giải nhất và 04 giải khuyến khích.
Tác phẩm đạt giải nhất sẽ được sử dụng làm biểu tượng của tỉnh Yên Bái.

– 01 Giải nhất: 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) kèm theo Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh.
– 04 Giải khuyến khích: 5.000.000 đồng ( năm triệu đồng chẵn) kèm theo Bằng khen của Ủy ban nhân tỉnh.

V. BAN GIÁM KHẢO

Ban Giám khảo cuộc thi do Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái quyết định thành lập. Thành phần Ban Giám khảo bao gồm: Các lãnh đạo, quản lý của tỉnh; các nhà chuyên môn có kinh nghiệm của trung ương và địa phương.

Ban Tổ chức cuộc thi rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các tác giả trong và ngoài nước.

Nguồn: http://www.yenbai.gov.vn

Nguồn: http://www.freshbrand.vn/cuoc-thi-thiet-ke-logo-tinh-yen-bai.html

Advertisements