Daily Archive: August 21, 2012

Cuộc thi thiết kế HonDa tổ chức

Cuộc thi thiết kế đồ họa và hướng dẫn phần dự thi thiết kế đồ họa do hon da tổ chức thích hợp cho những bạn yêu thích thiết kế đồ họa, thiết kế thời trang.