Monthly Archive: May, 2012

Những mẫu thiết kế NameCard lạ và độc đáo

Bộ sưu tập Namecard lạ và độc đáo với những hình dạng và chất liệu khác nhau khiến cho tấm NameCard của bạn trở nên độc đáo và khác biệt.

Thiết kế nhận diện thương hiệu truyền thông động

Sau khi thiết kế thiết kế nhận diện thương hiệu truyền thông tĩnh thì tiếp theo chúng ta sẽ đề cập thiết kế thiết kế nhận diện thương hiệu truyền thông động…

Thiết kế nhận diện thương hiệu truyền thông tĩnh

Để giúp cho việc thiết kế nhận diện thương hiệu sẽ đạt hiệu quả hơn chúng ta phân chia các phương tiện truyền thông và cần hiểu nhận diện thương hiệu…