Thiết kế logo lễ Phục Sinh

Thết kế logo quả trứng và thỏ thường hay sử dụng trong lễ Phục Sinh.Tôi giới thiệu 16 mẫu thiết kế logo tuyệt vời sử dụng hai hình ảnh quả trứng và chú thỏ.