Thiết kế logo màu trắng đen cảm hướng đầy sáng tạo

Bài trước tôi đã nói về màu sắc trong thiết kế logo, bây giờ mình sẽ giới thiệu với các bạn về một bộ sưu tầm thiết kế logo màu trắng đen…