Quy trình thiết kế logo Sponsr

Paul Geller là người sáng lập Sponsr liên hệ với tôi để thiết kế logo cho Sponsr. Dự án thiết kế logo Sponsr là một công ty web từ Orlando, Florida.