Thiết kế logo và nhận diện thương hiệu FreshSeafood

Thiet ke logo và hệ thống nhận diện thương hiệu FreshSeafood là dự án thành công nữa về lĩnh vực thủy sản. Bản sắc thương hiệu qua thiet ke logo và hệ thống nhận diện một cách mạnh mẽ, ấn tượng tạo nên sự khác biệt.

Advertisements